blog

SPRáVA SíTí

Správa sítí - IT Outsourcing

Společně s časem a růstem společnosti se zvyšují nároky na správu počítačové sítě. K tomu jsou zapotřebí:

  • Větší nároky na mzdy zaměstnanců, kteří správu zajišťují.
  • Školení administrátora a praktické zkušenosti administrátora
  • Servisní vybavení

Přenechte správu počítačových sítí nám. Disponujeme vyškolenými profesionálními administrátory, kteří jsou připraveni se o Vaší síť bezchybně kdykoliv postarat.

 

Na co se specializujeme?

Naše společnost se specializuje na správu počítačových sítí malých firem - od 1 do 15 uživatelů

 

Výhody externí správy sítě:

Finanční úspora – Administrátora využíváte tehdy, je-li to potřeba. Neplatíte vysoké mzdové náklady a nemusíte platit personální agentuře.

Profesionalita – Správu provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což znamená kvalitní informační zázemí. Naši správci mají zkušenosti z více oborů a více sítí, které mohou zužitkovat právě u Vás.

Osobní přístupKaždému zákazníkovi přidělíme jednoho hlavního administrátora – pro maximalizaci osobního přístupu a zjednodušení komunikace mezi námi a zákazníkem. V případě, že hlavní administrátor onemocní či odjede na dovolenou, bude zajištěn náhradní administrátor. Nemůže se tedy stát, že firma zůstane bez technické podpory.

Přenesení zodpovědnosti – Podstatná část zodpovědnosti za bezproblémový chod software a hardware ve Vaší firmě se přenáší na servisní firmu.

 

Náklady na tzv. externí správu sítě jsou individuální a závisí na počtu spravovaných serverů, pracovních stanic a na dohodnuté frekvenci návštěv. U malých firem se obvykle pohybuje v řádech stovek (maximálně několika málo tisíců) korun měsíčně, takže se vyplatí víc, než platit vlastního IT specialistu včetně vybavení a školení. Spolu se správou sítě získáte profesionálního správce, který k vám může chodit tak často, jak bude třeba. Dohlédne na správný chod vaší firemní sítě a bude vám k dispozici i mimo tyto pravidelné návštěvy. Spolu se správcem sítě získáte člověka, který v případě poruchy dokáže opravit/vyměnit hardware, případně přesně identifikuje problém a předá informace našemu pracovníkovi specializujícímu se na hardware počítačů.

Máte tak vždy okamžité řešení na každý problém s výpočetní technikou ve vaší firmě.

 

Kolik stojí správa sítě?

Služba je detailně upravena smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu.

 

Výše paušálu je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:

  • Počet a typ serverů
  • Počet klientských stanic
  • Frekvence pravidelných návštěv
  • Rychlost reakce při servisním zásahu

 

Jaké služby z oblasti správy sítí nabízíme?

Správa serverů – Především se staráme o stabilní a bezpečný chod serverů, jejich nastavení a údržbu.

Správa počítačů / notebooků (pracovních stanic)Údržba operačních systémů a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů k zajištění spolehlivosti běhu počítače. Zároveň vyřešíme jakýkoliv HW problém či nutnost opravy počítače či notebooku.

Poradenství a konzultace – Poskytování informací z oblasti IT a konzultace.

Zabezpečení a správa internetového připojení – Vaše internetové připojení by mělo být bezpečné a náš administrátor bere jako samozřejmost udržovat počítačovou síť bezpečnou a optimalizovat náklady na připojení.

Správa periferiízajištění oprav a údržba sdílených prostředků jako jsou tiskárny, scannery, údržba, evidence a opravy pasivních a aktivních síťových prvků, nastavení síťových prostředků na počítačových stanicích a serverech.

Zálohování dat - navrhneme optimální variantu zálohování dat Vašeho serveru a případně klientských stanic tak, abychom zajistili jejich maximální bezpečí a eliminovali možnost ztráty jakýchkoliv dat.

Dálková správa PC sítí – Náš administrátor se může připojit vzdáleně do PC sítě a vyřeší problémy bez nutnosti fyzické účasti na místě. Odpadají tím náklady na dopravu administrátora do Vaší firmy.

Softwarová podpora - Nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany.

 

Dle rozsahu smlouvy Vám bude k dispozici náš administrátor. Ve stanoveném čase bude provádět servisní úkony. Administrátor řeší také aktuální, mimořádné problémy. V případě potřeby je administrátor sítě k dispozici na emailu nebo na telefonu.